Liczba odwiedzin strony: 15997 Osób na stronie: 1
 

Advice. Usługi organizacyjno - prawne.
Liszcz L.

 
 
Advice. Usługi organizacyjno - prawne.
Liszcz L.
 
Pana Balcera 1 lok. 201
20-631 Lublin
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 176 poz. 1237 - Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 1), 2) (Dz. U. z dnia 25 września 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4.  Ilekroć w ustawie jest mowa o "obywatelach państw członkowskich Unii...
Monitor Polski 2005 Nr 9 poz. 159 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 14 lutego 2005 r.) Rej. 240/2004 Na podstawie art. 138 Kon5stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw...